Pressingtrailer – Store baller – m/ 26-28 paller

Broiler Bedding

  • Stor balle (850-1000 kg +/- 10 %) + palle = 1 stor balle på 1 palle.
  • 1 stor balle på 1 palle + pressingtrailer m /26-28 paller = 26-28 baller pr. pressingtrailer.

Plant fibre

  • Stor balle (850-1000 kg +/- 10 %) + palle = 1 stor balle på 1 palle.
  • 1 stor balle på 1 palle + pressingtrailer m /26-27 paller = 26-27 baller pr. pressingtrailer.