Pressingtrailer – Små baller – m/ 20 paller

Broiler Bedding

  • Lille balle (34 kg +/- 10 %) + palle = 35 baller på 1 palle.
  • 35 små baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 20 paller = 700 baller pr. pressingtrailer.

Breeder Bedding

  • Lille balle (34 kg +/- 10 %) + palle = 35 baller på 1 palle.
  • 35 små baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 20 paller = 700 baller pr. pressingtrailer.