Blue Spanvall

 • Lille balle (20 kg +/- 10 %) + palle = 24 små baller på 1 palle.
 • 24 små baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 33 paller = 792 små baller pr. pressingtrailer.

 

Plantfibre

 • Lille balle (34 kg +/- 10 %) + palle = 18 små baller på 1 palle.
 • 18 små baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 33 paller = 594 small baler pr. pressingtrailer.

Orange Spanvall

 • Lille balle (18 kg +/- 10 %) + palle = 33-36 små baller på 1 palle.
 • 33-36 baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 33 paller = 1089-1188 små baller pr. pressingtrailer.

 

Red Spanvall

 • Lille balle (23 kg +/- 10 %) + palle = 21 små baller på 1 palle.
 • 21 små baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 33 paller = 693 små baller pr. pressingtrailer.

Spanvall Wood Flour

 • Små baller (21 kg +/- 10 %) + palle = 33 små baller på 1 palle.
 • 33 små baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 33 paller = 1089 små baller pr. pressingtrailer.

XL Wood Shavings

 • Lille balle (16 kg +/- 10 %) + palle = 33 små baller på 1 palle.
 • 24 baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 33 paller = 792 små baller pr. pressingtrailer.

Elite Bedding

 • Små baller (20 kg +/- 10%) + palle = 27 små baller på 1 palle.
 • 27 små baller på 1 palle + pressingtrailer m/ 33 paller = 891 baller pr. pressingtrailer.