PERSONDATAPOLITIK FOR SPANVALL

Denne persondatapolitik beskriver, hvorledes Spanvall (“vi”, eller “os”) indsamler og behandler dine personoplysninger. Vi ønsker, at du altid skal føle dig tryg, når du overlader dine personoplysninger til os, vi vil derfor i denne privatlivspolitik forklare, hvilke personoplysninger vi behandler om dig som kunde.

1. DATAANSVARLIG
Spanvall ApS, er dataansvarlig for dine personoplysninger, og vores kontaktoplysninger er:
Spanvall ApS
Hareskovvej 17 i
4400 Kalundborg
Telefon: + 45 70260181
Email: spanvall@spanvall.dk
CVR 35661492

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
a) Levering af varer: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede varer fra Spanvall og for på bedste måde at kunne servicere, kommunikere med og oplyse dig om vores produkter.
b) Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores tilbud til dig og kunne kommunikere med dig på baggrund af din interesse for vores forskellige produkter.
c) Hjemmesider: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmesider. Disse oplysninger anvender vi til at optimere brugeroplevelsen ved at tilpasse indholdet samt udvikle og forbedre vores hjemmesider. Personoplysninger bruges desuden til at lave analyser og statistiker over besøgene på vores hjemmesider.

3.PERSONOPLYSNINGER SOM INDSAMLES
Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:
a) Levering af vores produkter
Personoplysninger: navn/firmanavn, adresse, telefonnummer, mobil nr. emailadresse, faxnummer, kundenummer, kundegruppe, produktgruppe.
b) Markedsføring
Personoplysninger: navn/firmanavn, adresse, telefonnummer, mobil nr. emailadresse, faxnummer, kundenummer, kundegruppe, produktgruppe, tidligere køb.

c) Optimering af brugeroplevelse på vore hjemmesider
Personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, mobil nr. emailadresse, IP-adresse, interesseområder.

4. KILDER
Når vi indsamler personoplysninger fra andre kilder end dig personligt, kan sådanne kilder være:
a) Onlinekilder som f.eks. sociale medier eller leverandører af offentligt tilgængelige oplysninger.
b) Myndigheder, adresseoplysningstjenester, kreditoplysningsfirmaer, inkassofirmaer mv

5. GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag:
a) Levering af varer/produkter
Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en ordre/kontrakt med dig eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning før indgåelsen af ordren/ kontrakten.
b) Markedsføring
Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at tilpasse vores markedsføringskommunikation til dig er baseret på vore interesse i at kunne give dig som kunde den bedst mulige information om vores produkter.
c) Optimering af brugeroplevelse på vore digitale platforme
Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at optimere din oplevelse på vores hjemmeside.
d) Statistik
Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores berettigede interesse i at udarbejde statistikker og analyser med henblik på at sikre funktionaliteten og kvaliteten af vore produkter, samt at kunne give dig den bedst mulige rådgivning og sparring.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere både i DK og i andre lande:
a) Leverandører og transportører som vi samarbejder med, og andre som understøtter vores forretning (f.eks. banker, inkassobureauer mv).
b) Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

7. DINE RETTIGHEDER
Du har altid ret til at:
• anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
• anmode om udskrift af dine personoplysninger,
• gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:

• gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
• forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
• modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

8. SPØRGSMÅL OG EVENTUELLE KLAGER
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os, på den telefon eller email, der er anført øverst i denne privatlivspolitik
Skulle du være utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, bedes du venligst kontakte os, og vi vil så gøre vort bedste for at tilgodese dine synspunkter. Vi vil altid bestræbe os på at behandle dine personoplysninger på den bedste og sikreste måde. Hvis du imidlertid mener, at vi ikke opfylder vore ambitioner, har du altid mulighed for at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet i Danmark.

Senest opdateret: 24. maj 2018 /PN